Menu
Kosár

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Kostyál Gumiklinika, 1173 Budapest, Hajdúcsárda utca 9., mint tulajdonos, telefonszám: +361-253-0500, mint eladó, a továbbiakban: Eladó által működtetett www.gumi-klinika.hu elérhetőségű webáruházban kötött adás-vételi szerződés általános feltételeit.

Eladó és Ön, mint Vevő között létrejött szerződésnek része az Önnel kötött egyedi adás-vételi szerződés mellett az ÁSZF is. Megrendelésével Ön elfogadja mindazokat a feltételeket, amelyet az Általános Szerződési Feltételek tartalmaz. Ezt a weblapon külön ikon jelezi, melyet be kell jelölnie, e nélkül nem léphet tovább.

Az ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a fentiekben ismertetett feltételekben változás áll be, az Eladó közzéteszi az ÁSZF közzétételével megegyező módon és helyen, így ezen az online felületen.

A honlapon feltüntetett termékek kiszállítással vagy személyes átvétellel megvásárolhatók az adatlap kitöltésével, kosárba helyezéssel, a weblapon történő lépésekkel a webáruházon keresztül.

Az egyedi szerződés azzal jön létre, hogy Ön megrendeli a honlapon található termékeket, és azokat kifizeti.

A webáruházban feltüntetett árukészletből/katalógusból Ön kiválaszthatja a megrendelni kívánt termékeket/termékeket. A termék mellett szereplő "Kosárba" gomb megnyomásával Ön kiválaszthatja azt a terméket, melyet meg kíván rendelni. Miután egy terméket kiválasztott, a következő termék kiválasztásakor, az újabb termék alatt szereplő "Kosárba" gomb megnyomásával a következő terméket is megrendelheti. A kiválasztott termékek neve és vételára automatikusan megjelenik a Kosárban lapon.

Miután Ön kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket/termékeket, az adás-vételi szerződés létrejöttének feltétele a honlapon található megrendelőlap kitöltése.

Leadott megrendelését Eladó rögzíti számítógépes rendszerében. A megrendelések feldolgozása csak hétköznapokon történik. A vásárláshoz nincs szükség egyéb regisztrációra. A megrendelés után Ön automatikusan kap egy megerősítő e-mailt, melyben Eladó jelzi a megrendelés elfogadását.

Szállítási határidő a megrendelés elfogadásának visszajelzését igazoló e-mail küldésétől számított maximum 3 munkanap. A szállítási határidők eltérhetnek a saját vagy szállítói készletek váratlan kifogyása esetén. Ilyen rendkívüli esetben a megrendelés visszautasítását igazoló e-mailben az erről szóló tájékoztatásról, esetleges későbbi szállítási határidő vagy helyettesítő termék felajánlásáról Ön értesítést kap 3 munkanapon belül.

Vételár megfizetése: Ön minden esetben részletes számlát kap a megrendelt termékekről. A megrendelt árut Eladó utánvéttel küldi el az Ön részére futárszolgálattal, az ország bármely pontjára, illetve lehetőség van személyes átvételre is telephelyeinken.

A csomag átvételekor átadásra kerül a számla, mely tartalmazza az áru költségét, illetve a szállítási díjat.

A számla fizetése lehet bankkártyás, készpénzes termék átvételekor telephelyen, készpénzes termék átvételekor a futárnak vagy interneten rendelés véglegesítésekor (SimplePay fizetési felületen keresztül). A SimplePay rendszerén keresztül, úgynevezett egylépcsős fizetést használunk, ami azt jelenti hogy a kártyaadatok megadása után, a SimplePay azonnal levonja a kártyáról az összeget.

 Bankkártyás fizetés / Adattovábbítási nyilatkozat
Adattovábbítási nyilatkozat SimplePay fizetési mód esetén.
Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön az alábbi elfogadó nyilatkozatot teszi:
Tudomásul veszem, hogy a Kostyál Gyula e.v. (1173 Budapest, Hajdúcsárda utca 9.) adatkezelő által a https://gumi-klinika.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mail cím, vásárlás időpontja, összege
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Elállási jog: A távollévők kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § - a alapján Ön a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Eladó köteles az Ön által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ön viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezenfelül egyéb költség Önt nem terheli, de Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A csomag átvételekor kérjük, Ön ellenőrizze, hogy a megrendelt termékek hiánytalanul kiszállításra kerültek, mert utólagos reklamációval Eladónak nem áll módjában foglalkozni. Amennyiben a számlához képest hiányt vagy sérülést észlel, a csomagot ne vegye át, azonnal jelezze az Eladó ügyfélszolgálatának, és a futár által felvett jegyzőkönyv másolatát juttassa vissza Eladónak. Az Eladó a legrövidebb időn belül, díjmentes szállítással pótolja a hiányzó terméket. Amennyiben az átvett termék a szállítás során megsérült, azt az Eladó díjmentesen kicseréli. Ha erre bármely okból nincs lehetőség, az Eladó a kifizetett vételárat visszatéríti.

Azokra a termékekre, melyekre Eladó jótállást vállal, a termék leírásában feltüntetésre kerül. A jótállási igények érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatosságra vonatkozó 305-311 §-ai, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003. Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Egyéb termékek esetében hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatosságra vonatkozó 305-311 §-ai az irányadóak.

Panaszkezelés: A Vevő minden panaszt és bejelentést kivizsgál és mindent megtesz annak érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül érdemben elintézhető és a megválaszolható legyen. A panaszok elbírálására egyedileg kerül sor a +361-253-0500 számon. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, az Eladó a panasz elutasítását minden esetben indokolással ellátva írásban kapja meg. A Vevő az írásban beérkező panaszokról és azok elintézési módjáról nyilvántartást vezet. Amennyiben a panaszra adott választ nem fogadja el, panaszával a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 26 § és 27 §-aiban foglaltak szerint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes Budapest Rákosmente Önkormányzat Jegyzőjéhez fordulhat.

Adatvédelem:
Az Eladó a tudomására jutott adatokat az "Személyes adatok védelméről" szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel.
A megrendelés során Eladó minden olyan adatot kér- név, cím, telefonszám-, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.

Jogi nyilatkozat:
Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.

Eladó kijelenti, hogy tevékenysége nem sérti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseit, valamint rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló szabályzattal.

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései érvényesülnek.

„Elfogadom a fentiekben ismertetett Általános Szerződési Feltételeket”

Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Adatkezelési tájékoztató.